Sista vårmötet hos PRO Västra

PRO Västras sista möte för vårsäsongen 21 maj gästades av ett hundratal medlemmar. Underhållningen denna gång stod den sjungande sjuksköterskan Ingela Wahlgren för tillsammans med kantor Rune Lindkvist och den blev mycket uppskattad, bland annat innehöll den en liten musiktävling.