Så länge skutan kan gå

En visa av Evert Taube tolkad av Ingela Wahlgren

på piano Rune Lindqvist

Så länge skutan gå…