”Sign Karlsson Evig Vår”

Rune och Ingela

Olle Adolphson var en av svensk viskonsts mest framträdande diktare och artister under 1960- och 70-talen, med sånger som ”Trubbel”, ”Det gåtfulla folket” och ”Mitt eget land” på repertoaren. Hans sånger känns alltid aktuella, och här tolkas de på ett varmt och inkännande sätt. Vi kan sjunga med i de flesta av refrängerna!

Ingela och Rune gör även ett program om Ulla Billquist, kontakta producent för mer information.

MEDVERKANDE


Ingela Wahlgren – sång
Rune Lindqvist – piano