Ingela och Thorgny

Ingela och Thorgny på Sollentuna sjukhus

Ingela och Thorgny i Solletuna lokal TV 1990. Härliga minnen!